Tags

, , , , , , , ,

prezentujemy 12 faktów, które warto wiedzieć o brexit.

Wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii to temat, o którym mówiła cała Europa. Wynik głosowania może wpłynąć nie tylko na przyszłość Wielkiej Brytanii, ale także niemal całej Unii Europejskiej. Wszystko za sprawą tematu, który poruszył członków UE – brexitu. Poniżej prezentujemy 12 faktów o brexit:

 1. Brexit to połączenie słów Britain (Brytania) i Exit (wyjście), które oznacza proces stopniowego wychodzenia Wielkiej Brytanii z szeregów Unii Europejskiej,
 2. Idea wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej narodziła się już w 2013 roku za czasów rządu premiera Davida Camerona, który obiecał swoim obywatelom zorganizowanie referendum dotyczącego przyszłości Wielkiej Brytanii w UE. Gdy Partia Konserwatystów, której członkiem był David Cameron, wygrała wybory, premier dotrzymał danego słowa.
 3. Referendum przeprowadzono 23 czerwca 2016 roku. Wzięło w nim udział 72% obywateli, z czego około 51,9% opowiedziało się za wyjściem z Unii Europejskiej,
 4. Proces wychodzenia Wielkiej Brytanii z UE rozpoczął się 29 marca 2017 roku, wraz z podpisaniem przez premier Therese May artykułu 50. Traktatu Lizbońskiego, który został wręczony szefowi Rady Europejskiej Donaldowi Tuskowi,
 5. Przewiduje się, że brexit potrwa dwa lata. W tym czasie prowadzone będą negocjacje w sprawie podpisania warunków wyjście z Wielkiej Brytanii z UE. Jeśli w tym czasie strony nie dojdą do porozumienia, okres ten może się przedłużyć,
 6. „Bój o Brexit” będzie się toczył m.in. o tzw. brexit bill, czyli rachunek dla Anglii za wyjście z Unii sięgający kwoty nawet 100 mld euro,
 7. Proces brexitu śledzą nie tylko państwa członkowskie, ale również Europy Środkowej, które prowadzą handel zagraniczny z Wielką Brytanią. Sytuacja ma dla nich znaczenie, gdyż odejście Anglii z Unii wpłynie na łańcuchy dostaw, umocnienie kontroli celnej oraz zmiany w strukturach podatkowych, które mogą zakłócić podejmowanie operacji biznesowych,
 8. Na zamieszanie wokół brexit liczy wiele państw europejskich, których obywatele na stałe przeprowadzili się do Wielkiej Brytanii. Wyjście Anglii z szeregów UE i konsekwencje z tym związane mogą zachęcić wielu obcokrajowców do powrotu do kraju ojczystego,
 9. Proces wpłynie na zmianę dyrektyw dotyczących przepływu pracowników i ich zatrudnienia, gdyż obcokrajowcy szukający pracy na Wyspach, będą zatrudnieni na podstawie brytyjskich, a nie unijnych przepisów. Dotyczyć to będzie jednak głównie pracowników sezonowych,
 10. Brexit nie będzie miał większego wpływu na osoby mieszkające na stałe w Wielkiej Brytanii, którzy mają prawo do pracy i mieszkania.
 11. Po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE, rząd brytyjski będzie miał prawo do wstrzymania zasiłków socjalnych dla osób nieposiadających obywatelstwa angielskiego,
 12. Ambasada Wielkiej Brytanii zapewnia Polaków mieszkających na stałe w Anglii, że ich sytuacja nie ulegnie zmianie po zakończeniu procesu