Tags

, , , , ,

Przedstawiamy Wam dzisiaj 7 grzechów inwestora. Co to znaczy? Są rzeczy, których dobry inwestor robić nie powinien i których powinien się zawsze wystrzegać. Dlaczego o nich mówimy? Ponieważ znacznie zmniejszają szanse na sukces w świecie inwestycji! Warto je zatem poznać…

7 GRZECHÓW INWESTORA

1. STRACH

Strach tnie głębiej niż miecze. <George R.R. Martin, Gra o Tron>

Nawet twórca słynnej „Gry o Tron” doskonale wie, że strach jest rzeczą, która hamuje i sieje spustoszenie. Właśnie tak samo jest w odniesieniu do inwestora. Inwestor jest osobą, która nie powinna odczuwać lęku. Dlaczego? To on jest czynnikiem, który nie pozwoli zrobić kroku naprzód, spowolni wszystkie decyzje i zatrzyma rozwój wszelkich inicjatyw.

2. NIEWIEDZA

Biedny jest tylko ten, kto nie ma wiedzy. <Talmud>

Wiedza to podstawa działania w każdej dziedzinie. Wyobraźmy sobie mechanika samochodowego, który nie posiada żadnej wiedzy o samochodach. Albo neurochirurga, który zabiera się za swoją pracę bez żadnej podstawy merytorycznej. Dotyczy to również inwestora. Chcesz odnieść sukces w inwestycjach? Nie zatrzymuj się, poznawaj świat, rynki, obserwuj zależności, poszerzaj swoją wiedzę!

3. CHCIWOŚĆ

Bogaci czy biedni; ludzie martwią się o pieniądze; cierpią przez ubóstwo i cierpią przez bogactwo. Ponieważ ich życiem kieruje chciwość; przeto nigdy nie są zadowoleni ani usatysfakcjonowani. <Budda Sikjamuni>

Czy trzeba coś więcej dodawać? Każdy z nas doskonale wie, że chciwość gubi. Ponadto mocno zaciera nasze procesy poznawcze, tłamsi rozsądek i logiczne myślenie. Ludzie chciwi częściej popełniają błędy, które zbyt wiele ich kosztują.

4.PYCHA

Dzięki szatańskiej pysze jednych nie słucham, drugich nie słyszę. <J. Sztaudynger>

Pycha inwestora objawia się jego niezachwianym przekonaniem, że raz podjęte decyzje z pewnością są słuszne i za wszelką cenę należy się ich trzymać. Inwestor, który nie potrafi weryfikować własnych działań, może szybko zgubić się w każdej formie inwestowania. Nie ma niczego gorszego niż bycie głuchym na zmiany i sygnały rynków, ignorowanie tego, co dzieje się „tu i teraz”. Pamiętajmy: bądźmy gotowi na przyznanie się do błędu i otwarci na zmianę swoich inwestycyjnych ścieżek!

5. NIECIERPLIWOŚĆ

Cierpliwość jest towarzyszką mądrości. <Aureliusz Augustyn>

Niecierpliwy inwestor to inwestor popełniający mnóstwo błędów. Spowodowane brakiem cierpliwości zbyt szybkie zmiany decyzji, podejmowanie innych niż założone kroki często bywają zgubne dla inwestorów. To właśnie wtedy okazuje się, że tracą najszybciej. Warto przemyśleć każdą decyzję, dobrze przygotować plan inwestycyjny oparty o naszą wiedzę i… uzbroić się w cierpliwość. Brzmi trywialnie, ale wynikiem jest sukces.

6. EMOCJE

Naj­bar­dziej niebez­pie­czne są emoc­je, po­nieważ one ob­se­syj­nie szu­kają ja­kiej­kolwiek formy ek­spres­ji, są niecier­pli­we, nie mogą cze­kać, żeby stworzyć coś no­wego, swois­te­go – wpa­dają więc z rozpędu w utar­te formy. <O. Tokarczuk>

Polska pisarka ma świętą rację. Emocje to bardzo zły doradca dla inwestora. To one sprawiają, że stajemy się mniej ostrożni, tracimy cierpliwość, tracimy z oczu nasz cel. Działanie pod wpływem impulsów kończy się źle w kontekście każdej inwestycji. Inwestor jest osobą, która powinna zachować zimną krew w każdej sytuacji i pamiętać o tym, co chce osiągnąć i w jaki sposób. Rynki to również ludzie i emocje, są kapryśne i zmienne, dlatego jeśli my nie poddamy się nagłym, nieprzemyślanym reakcjom na to, co się dzieje – wygramy.

7. BRAK PLANU

(…) po to, żeby czymś kiero­wać, trze­ba mieć bądź co bądź ja­kiś dokład­ny plan, obej­mujący ja­kiś możli­wie przyz­woity czas. <M. Bułhakow>

Inwestor bez przygotowanego planu inwestycyjnego to hazardzista. Różnica jest ogromna. Wiadomo, ze nie można przygotować wspomnianego planu bez wcześniejszego rozeznania, zdobycia potrzebnej wiedzy, a nawet wypróbowania kilku wcześniejszych, które należało korygować. Dobry plan zakłada czas inwestycji, spodziewane zyski, sposób ich osiągnięcia, ale również określa to, w jaki sposób będziemy zarządzać ryzykiem, które jest wpisane w każdą inwestycję. Bez tego nasze działania będą jedynie serią trafnych lub chybionych strzałów, które na dłuższą metę nie zaprowadzą nas nigdzie.