Tags

, , ,

Cechy inwestycji długoterminowych  

Czy to prawda, że im dłuższy okres inwestycji, tym bardziej jest ona zyskowna? Z czego wynika ryzyko w inwestycjach długoterminowych? Wiele osób zastanawia się, czy dobra inwestycja długoterminowa nie jest lepszym gwarantem spokojnej emerytury niż składki do ZUS. W ramach „Sekretów inwestowania” przestawiamy, cechy inwestycji długoterminowych:

  1. Inwestycje długoterminowe to każdy rodzaj inwestycji, która trwa powyżej roku. Na wielu rynkach jest to znaczna część wszystkich inwestycji, na innych – np. diamentów, wina – całość stanowią właśnie inwestycje długoterminowe. Dlaczego? Długoterminowa będzie każda inwestycja, przy której wchodzi w grę duża marża (np. dla pośrednika sprzedającego butelki luksusowego wina) lub podatek VAT (na większość dóbr luksusowych nałożony jest podatek 23%). W związku z tym inwestując w dobro obarczone marżą i podatkiem, tak naprawdę taka inwestycja chwilę po zakupie jest warta na czysto około dwóch trzecich ceny za którą została nabyta. Nie opłaca się więc odsprzedawać niczego z dołączonym wysokim podatkiem wcześniej, niż po upływem co najmniej roku, gdy wartość obiektu inwestycji odpowiednio wzrośnie.
  2. Największym ryzykiem związanym z długoterminowym inwestowaniem w papiery wartościowe jest bankructwo ich emitenta. Akcje bankrutującej firmy tracą wartość z zadziwiającym wręcz tempie, a nawet, gdy inwestycja jest przezornie ubezpieczona od takich przypadków, firma, która ogłosiła upadłość, będzie miała problem z wypłacalnością. Dlatego najbardziej wiarygodne i uznane papiery wartościowe emitowane na okres dwudziestu czy czterdziestu lat, wypuszczają państwa. Prywatne spółki mają stosunkowo niską wiarygodność wypłacalności po upływie, na przykład, połowy stulecia, w związku z tym większość nawet nie emituje akcji oraz obligacji na taki okres.
  3. Inwestycje długoterminowe są z zasady trudniejsze do analizy niż krótkoterminowe. Wynika to z większej liczby zmiennych – w grę może wchodzić kryzys gospodarczy, na inwestycje w Europie duży wpływ ma aktualna kondycja i rozkład budżetu Unii Europejskiej, inwestorzy preferujący aktywa znajdujące się pod jurysdykcją USA muszą brać pod uwagę FED oraz zawirowania tamtejszej polityki. Na niektóre rodzaje inwestycji długoterminowych wyraźny wpływ mają także klęski żywiołowe czy sytuacja na Bliskim Wschodzie.
  4. Za najbardziej pewną inwestycję długoterminową uważane są nieruchomości zlokalizowane w większych miastach, które drożeją od lat w związku z coraz to większą urbanizacją Polski. Duże miasta wojewódzkie, jak Warszawa, Kraków czy Wrocław, drożeją od dekad i są ośrodkami napływu ludności ze wsi i mniejszych miasteczek. Dodatkowo prócz sprzedaży takiej nieruchomości, inwestorzy często sprawiają, że pracuje ona na siebie, np. poprzez wynajmowanie. Szczególnie atrakcyjny wydaje się wynajem mieszkań położonych blisko uczelni wyższych, gdyż gwarantuje to stały napływ studentów poszukujących lokum blisko swojego wydziału.
  5. Na rynkach walutowych inwestycje długoterminowe mają zdecydowaną przewagę nad krótkoterminowymi z uwagi na mniejsze prowizje. Częstokroć konieczność wykonania wielu transakcji w krótkim czasie uszczupla zysk o pokaźny procent z powodu każdorazowej prowizji dla pośrednika. Patrząc na zagadnienie w ten sposób, trudno nie zauważyć, że pośrednik będzie raczej dążył do oferowania kilku krótszych inwestycji, a nie jednej dłuższej. Przy planowaniu inwestycji dłuższej niż kilka lat, warto rozejrzeć się, czy i jacy pośrednicy są skłonni podjąć się takiego działania, ponieważ z uwagi na niską opłacalność, niektóre platformy inwestycyjne w ogóle nie mają opcji inwestowania na naprawdę długi okres.

Inwestycje długoterminowe zdecydowanie wymagają większej pewności oraz znajomości zasad lokaty kapitału niż inwestycje krótkoterminowe. Niektóre wymagają także zgromadzenia znacznej ilości środków – nieruchomości czy dobra luksusowe nie należą do tanich, a te aktywa, które gwarantują stały i duży zysk przez wiele lat posiadają często zaporową cenę dla prywatnego inwestora. Czy to jednak oznacza, że inwestowanie długoterminowe należy zostawić spółkom i funduszom? Niekoniecznie. Wystarczy wyszukać niszę, która będzie odpowiednia dla klientów o umiarkowanym kapitale, za to z dużym pojęciem o inwestycjach.