Tags

, , ,

Kilka porad, o tym, co warto wiedzieć o obligacjach

Ostatnio inwestorzy wyraźnie preferują akcje nad obligacjami. Czy jednak ma to sens z punktu widzenia wahań na rynku papierów wartościowych? Czy obligacje nie są przypadkiem niedoceniane, a niechęć do nich ma podłoże w niewielkiej wiedzy inwestorów? Prezentujemy kilka porad, czyli to co warto wiedzieć o obligacjach:

  1. Obligacja jest rodzajem papieru wartościowego. Polega na zobowiązaniu emitenta (organu emitującego obligacje) wobec obligatariusza (nabywcy).
  2. Obligacja tym różni się od akcji, że nie nabywa się razem z nią żadnych praw do udziału w zysku, wpływu na zarządzanie itp. organu emitującego obligacje.
  3. Powodem wypuszczania obligacji jest zazwyczaj potrzeba zgromadzenia kapitału przez eminenta. Eminentem może być każdy podmiot, który potrzebuje tegoż kapitału do funkcjonowania, a więc państwo i podległe mu spółki oraz prywatne przedsiębiorstwa oraz korporacje.
  4. Obligacje mogą być kuponowe oraz zerokuponowe. Obligacje kuponowe, emitowane są za wartość nominalną, a wykupowane z odsetkami, natomiast obligacje zerokuponowe – emitowane z dyskontem, a wykupowane za wartość nominalną. Różnica ta jest ważna głównie dla eminenta i zazwyczaj nie przekłada się jakkolwiek na możliwość zysku czy straty poprzez inwestycję w taką obligację.
  5. Obligacje wykupuje się zazwyczaj na rok lub kilka lat. Obligacje długoterminowe, na dwadzieścia czy trzydzieści lat emitują głównie państwa, w przeciwieństwie bowiem do prywatnych korporacji gwarantują pewność wykupu nawet po tak długim okresie.
  6. Obligacje o stałym oprocentowaniu nazywa się stałokuponowymi, natomiast o zmiennym – zmiennokuponowymi.
  7. Obligacje podlegają dziedziczeniu, a także istnieje możliwość ich sprzedaży. W Polsce obligacjami handluje się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jednakże eminent może zastrzec brak takiej opcji.
  8. Za najbardziej pewnego eminenta uważa się państwa, z drugiej jednak strony w przypadku bankructwa dużo trudniej odzyskać od nich zależność niż w przypadku obligacji korporacyjnych.
  9. W Polsce większość obligacji kupuje się i sprzedaje za pomocą internetu, po podpisaniu umowy z eminentem lub jego pośrednikiem (dla Państwa Polskiego będzie to bank PKO BP). Historyczne obligacje były sporządzane na papierze, a obrót nimi datuje się już od średniowiecza.
  10. Obligacje uchodzą raczej za dość pewne narzędzie inwestycyjne. Główne ryzyko opiera się na opcji niewypłacalności eminenta.

Obligacje to papiery wartościowe obarczone stosunkowo niewielkim ryzykiem. Pojawia się zatem pytanie, dlaczego są one tak mało popularne w naszym kraju? Prawdopodobnie powodem jest fakt, iż w przypadku akcji inwestor ma prawo do części zysku eminenta, co wydaje się dużo bardziej kuszącą opcją niż jedynie same odsetki. Czy jednak obligacje zasługują na całkowite pominięcie w przypadku planowanej lokaty kapitału? Wielu inwestorów się zapewne z tym nie zgodzi, argumentując, że właśnie stosunkowo niewielkie ryzyko jest zaletą obligacji i że warto ulokować w nie część funduszy na wypadek strat poniesionych poprzez bardziej niepewne inwestycje.