Tags

, ,

Inwestujesz w Polsce? Dowiedz się co warto wiedzieć o polskiej gospodarce.

W wiadomościach ciągle widać komunikaty “Polska gospodarka rośnie w siłę”, “Sukces polskiej gospodarki”. Co to jednak naprawdę znaczy? Czy rzeczywiście powoli stajemy się światową potęgą? Jak Polska wygląda na tle sąsiadów, Europy, świata? Na naszym blogu dla początkujących inwestorów prezentujemy kilka faktów, które należy wiedzieć o polskiej gospodarce.

  1. Rzeczywiście, potencjał gospodarczy Polski szybko rośnie. Przynajmniej od czasu wstąpienia do Unii Europejskiej. Pod względem wzrostu PKB per capita Polskę przebija tylko Litwa, u której zanotowano w latach 2004-2017 wzrost o niemalże 80%. W Polsce? Trochę ponad 60%. Należy jednak pamiętać, że w 1989 roku PKB per capita w Polsce było najniższe wśród obecnych członków Unii Europejskiej, startowaliśmy więc z bardzo niewielkiego pułapu. Można więc optymistycznie powiedzieć, że polska gospodarka prędko nadrabia straty, jednakże, gdy weźmiemy pod uwagę twarde liczby, nie wygląda to tak dobrze. Nominalne PKB per capita nadal w Polsce wynosi niecałe 40% średniej członków Unii Europejskiej.
  2. Najważniejszym partnerem handlowym Polski są Niemcy. Lwia część polskiego eksportu (27,7%) trafia bowiem właśnie do naszego zachodniego sąsiada. Drugie i trzecie na liście Czechy i Wielka Brytania nie przekraczają 6,5% udziału w krajowym eksporcie. Popularna wobec tego antagonizacja Niemiec jest nie tylko nieuzasadniona gospodarczo, ale wręcz dziwna, jeśli zorientujemy się, jak duży procent eksportowanych z Polski towarów kupują właśnie Niemcy.
  3. Polska ma stosunkowo niewielki dług publiczny. Wynosi on trochę ponad 50% (dokładnie – 51,7%), przy średniej europejskiej zbliżającej się do 85%.
  4. Polska jest krajem o średnim poziomie nierówności dochodów. Przynajmniej, jeśli bierzemy pod uwagę państwa obecnej Unii Europejskiej. Co więcej, wskaźnik nierówności dochodów (zwany też wskaźnikiem Giniego) sukcesywnie zmniejsza się, co oznacza, że maleje przepaść pomiędzy najbogatszymi oraz najbiedniejszymi Polakami.
  5. Polska gospodarka jest przykładem gospodarki mieszanej. Oznacza to, że udziały w przychodzie mają zarówno sektor państwowy, jak i prywatny. Przychody brutto rozkładają się mniej-więcej w proporcji ¼ i ¾ krajowego dochodu, sektor prywatny ma więc wyraźną przewagę nad państwowym. Kapitał zagraniczny, rozkładający się w sektorze prywatnym, wynosi 16% wartości dodanej brutto polskiej gospodarki.
  6. Bezrobocie w Polsce sukcesywnie spada. Po wielkim załamaniu po zmianie ustrojowej w 1989 roku oraz rekordowym roku 2003, gdy bezrobotnych było aż 20% Polaków, po roku 2015 udało się zredukować poziom bezrobocia do rekordowo niskiego pułapu 6,5%, co jest wartością niższą od średniej w Unii Europejskiej (wynoszącej 8,7%).
  7. Polska jest zaliczana do krajów bardzo wysoko rozwiniętych. Awansowaliśmy jednak do tej grupy stosunkowo niedawno – jeszcze dziesięć lat temu Polska według wskaźnika rozwoju społecznego była krajem wysoko rozwiniętym. Wskaźnik rozwoju społecznego określa takie parametry jak oczekiwana długość życia, edukacja oraz dochód liczony według parytetu siły nabywczej. Do tej pory większość wschodnich sąsiadów Polski (jak Ukraina, Białoruś) jest uznawanych za kraje o gorszej jakości życia oraz wskaźniku rozwoju społecznego.

Jakkolwiek Polacy często porównują się z krajami tzw. Starej Unii, jeśli chodzi o standardy światowe, Polska gospodarka wypada bardzo dobrze. Polska jest krajem o stabilnej ekonomii, bardzo wysokim wskaźniku rozwoju społecznego i stosunkowo wysokiej sile nabywczej obywateli. O ile na standardy europejskie jesteśmy raczej w tyle i z powodu niskich płac uchodzimy za kraj dość ubogi, tak należy pamiętać, że w porównaniu z resztą świata nadal uchodzimy za bardzo bogatych i wiodących życie na wysokim standardzie. Maleje u nas także systematycznie bezrobocie i ubóstwo. Niezależnie więc od porównań do bogatej części Europy, w większej skali nadal Polska jest może nie w czołówce światowych gospodarek, ale bezpiecznie można powiedzieć, że mieści się w jednej czwartej listy krajów, w których da się prowadzić komfortowe życie.