Tags

, , , , , , , , , , , , , ,

Kolejnym słowem, którego użyjemy wiele razy jest RYNEK.

Czym jest rynek w kontekście inwestowania? Spróbujmy wytłumaczyć to w bardzo prosty sposób. Rynek to inaczej cały obszar różnych mechanizmów, dzięki którym producenci mają kontakt z konsumentami. To tutaj dokonuje się wszystkich transakcji sprzedaży oraz kupna, określa się ich warunki, obserwuje, jak przebiegają i co na nie wpływa. Co się tutaj kupuje i sprzedaje? Wszystko – usługi, różnego rodzaju dobra, a nawet wartości. To rynek umożliwia wszelkie transakcje między sprzedającym i kupującym.

Rynki dzielimy na wiele sposobów.

Biorąc pod uwagę ich zasięg, wyróżniamy: rynek lokalny (ten, który jest najbliżej), rynek regionalny (na przykład wojewódzki), rynek krajowy (transakcje dokonywane w obrębie danego państwa), rynek międzynarodowy (transakcje dokonywane między co najmniej dwoma krajami) oraz rynek światowy (kupno i sprzedaż dóbr na całym świecie).

Jeśli spojrzymy na dobra, których dotyczą transakcje rynku (to, co sprzedajemy i kupujemy), wyróżniamy: rynek towarów (metale szlachetne, ropa naftowa, gaz ziemny, kukurydza, etc.), rynek finansowy (waluty, obligacje, ubezpieczenia, etc.), rynek dóbr przemysłowych (narzędzia, maszyny, surowce używane w produkcji), rynek dóbr konsumpcyjnych (dobra zaspokajające potrzeby indywidualnych konsumentów) oraz rynek czynników produkcji (kapitał, ziemia, praca, etc.).

To wszystko tytułem wstępu. O rynkach powiemy sobie jeszcze niejednokrotnie. Znów przytoczymy słowa wielkiego amerykańskiego inwestora, jednego z najbogatszych ludzi na świecie Warrena Buffetta: „Patrz na rynkowe zmiany raczej jak na przyjaciela, a nie wroga – korzystaj z szaleństwa, ale nie bierz w nim udziału.”.

pablo-6